Aktualności

Zasady umawiania na wizytę stomatologiczną

Terminy wizyt ustalamy wyłącznie telefonicznie pod nr 502 358 798 lub (32) 269 69 92.

O wyznaczonej godzinie zaprosimy Państwa do poczekalni naszej placówki stomatologicznej. Przed wejściem do gabinetu zdezynfekujmy Państwa ręce, zmierzymy temperaturę. Na wizytę przychodzicie bez osób towarzyszących. Pamiętajcie, proszę, o obowiązku poruszania się w maskach na terenie obiektu.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną, polegającej na uruchomieniu pracowni RTG oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatu RTG, na zdrowie ludzi i na środowisko.

Na podstawie art.32c ust.2 ustawy Prawo atomowe (tekst jednolity Dz.U.2021 poz.623) informuję, że w jednostce organizacyjnej NZOS MiDent Michał Szczupider, 41-250 Czeladź, ul. Nowopogońska 95, wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące. Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatu RTG oraz decyzja zezwalająca na uruchomienie pracowni RTG ( Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach, decyzja 106/2016 i 105/2016).

Informuję, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy, prowadzona działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności, do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.