Warunki gwarancji

Warunki gwarancji na prace wykonane w gabinecie stomatologicznym MiDent Czeladź, Nowopogońska 95

Świadomi swoich umiejętności oraz faktu, iż stosujemy rozwiązania o najwyższej jakości, dajemy naszym pacjentom gwarancje na wszystkie prace wykonywane w gabinecie

Wypełnienia, wkłady koronowe (inlay, onlay, overlay),mosty kompozytowe wzmacniane włóknem szklanym

 • gwarancji udzielamy na 2 lata, pod warunkiem przeprowadzenia pełnego zakresu leczenia zgodnie z ustalonym planem; w przypadku obecności zmian próchniczych lub ubytków w pozostałych zębach, gwarancja jest udzielana na okres 6 miesięcy i może być przedłużona, jeśli zostaną one wyleczone w tym okresie; w przypadku obecności braków zębowych gwarancja jest udzielona na maksymalnie 6 miesięcy i może być przedłużona, pod warunkiem ich uzupełnienia w tym okresie

Korony i mosty porcelanowe

 • gwarancji udzielamy na 5 lat Jeśli oprócz wykonanego uzupełnienia Pacjent ma inne braki zębowe, gwarancji udzielamy na maksymalnie 3 miesiące z możliwością przedłużenia, w przypadku uzupełnienia braków w tym okresie. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń zębów filarowych oraz uszkodzeń tych zębów, spowodowanych zaniedbaniami higienicznymi

Licówki kompozytowe, licówki porcelanowe (wykonane w pracowni protetycznej)

 • gwarancji udzielamy na 2 lata Jeżeli Pacjent ma istniejące braki zębowe lub wymaga leczenia zaburzeń zgryzu, gwarancja nie będzie udzielona. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń zębów filarowych i uszkodzeń tych zębów, spowodowanych zaniedbaniami higienicznymi

Wkłady koronowo-korzeniowe

 • gwarancji udzielamy na 2 lata Jeżeli Pacjent posiada współistniejące braki zębowe, gwarancja nie będzie udzielona Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń twardych tkanek zęba i dotyczy wyłącznie wkładu koronowo-korzeniowego oraz wypełnienia

Protezy akrylowe, szkieletowe, acetalowe, nylonowe,akronowe, szynoprotezy

 • gwarancji udzielamy na 2 lata Przy współistniejących brakach zębowych gwarancji udziela się na 3 miesiące z możliwością przedłużenia, w przypadku uzupełnienia braków w tym okresie

Gwarancja nie obejmuje:

 • prac tymczasowych: korony i mosty tymczasowe, protezy natychmiastowe
 • prac przy wykonywaniu których Pacjent został poinformowany o braku gwarancji lub jej ograniczeniu, a które zostały wykonane na wyraźne życzenia Pacjenta
 • przypadków, w których bezpośrednio po wykonaniu wypełnienia konieczne jest przeprowadzenia leczenia kanałowego – Pacjent ponosi koszt leczenia endodontycznego, natomiast wypełnienie wykonywane jest w ramach gwarancji
 • uszkodzeń zębów filarowych, podbudowanych, przed zaopatrzeniem koroną protetyczną
 • uszkodzeń powstałych w wyniku naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu -uszkodzeń powstałych na skutek współistniejących schorzeń, mających niekorzystny wpływ na narząd żucia (bruksizm, cukrzyca, osteoporoza, padaczka)

Warunki konieczne do spełnienia dla otrzymania gwarancji na prace wykonane w gabinecie MiDent:

 • przeprowadzenie i zakończenie pełnego zakresu leczenia, zgodnie z ustalonym na jego początku planem leczenia
 • obecność na okresowych wizytach kontrolnych (co 6 miesięcy),obejmujących także usunięcie osadów nazębnych
 • niezwłoczne wykonanie zabiegów zleconych na wizytach kontrolnych (także zdjęć RTG)
 • utrzymanie prawidłowej higieny jamy ustnej

Na wizyty kontrolne Pacjent stawia się bez wezwania; po uzgodnieniu z Pacjentem wysyłamy przypomnienie o wizytach kontrolnych.