Bezpłatna naprawa prac

 Bezpłatna naprawa prac wykonanych w gabinecie stomatologicznym MiDent, 

 Czeladź, ulNowopogońska 95   –  obowiązuje od 03.02.2020r.

 

Wypełnienia, wkłady koronowe, endokorony, mosty kompozytowe wzmacniane włóknem szklanym, korony i mosty porcelanowe, cyrkonowe i licowane ceramiką, licówki kompozytowe, licówki porcelanowe, wkłady koronowo-korzeniowe, protezy ruchome – naprawiamy bezpłatnie , w okresie 2 lat, od momentu wykonania. 

 

Prace wykonane w gabinecie MiDent, będą naprawiane bezpłatnie, w przypadku wystąpienia uszkodzeń, pod warunkiem przeprowadzenia pełnego, zaplanowanego zakresu leczeniaDo momentu zakończenia leczenia (potwierdzenie wpisem w karcie pacjenta), bezpłatna naprawa nie będzie wykonana. Bezpłatna naprawa zostanie wykonana pod warunkiem  obecności  pacjenta na okresowych, płatnych  wizytach  kontrolnych  ( co 6 miesięcy),   niezwłocznego   wykonywania  zabiegów  zleconych na wizytach kontrolnych (w tym zdjęć RTG) i utrzymania prawidłowej higieny jamy ustnej. Bezpłatna naprawa prac stomatologicznych, wykonanych w gabinecie stomatologicznym MiDent, nie zostanie wykonana w przypadku: 

 • Pacjentów ze stwierdzonym bruksizmem 
 • Pacjentów z brakami zębowymi, pozostającymi bez uzupełnienia 
 • Pacjentów z wadami zgryzu i wadami zębowymi, bez leczenia ortodontycznego lub w jego trakcie 
 • Pacjentów przed zakończeniem pełnego zakresu leczenia 
 • Próchnicy wtórnej 
 • Uszkodzeń mechanicznych tkanek zębów, bez uszkodzenia wykonanej pracy stomatologicznej 
 • Zaniedbań higienicznych                                                                                                                           

Bezpłatna naprawa prac stomatologicznych nie obejmuje: 

 • Prac tymczasowych: korony i mosty tymczasowe, protezy natychmiastowe 
 • Prac, przy wykonaniu których, Pacjent został poinformowany o braku bezpłatnej naprawy, a które zostały wykonane na wyraźne życzenia Pacjenta 
 • Przypadków, w których bezpośrednio po wykonaniu wypełnienia, konieczne jest przeprowadzenie leczenia kanałowego – Pacjent ponosi koszt leczenia endodontycznego, natomiast wypełnienie wykonywane jest bezpłatnie ( w okresie 6 miesięcy od pierwotnego leczenia zachowawczego) 
 • Uszkodzeń powstałych w wyniku naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu 
 • Uszkodzeń powstałych na skutek współistniejących schorzeń, mających niekorzystny wpływ na narząd żucia ( bruksizm, wady zgryzu, cukrzyca, osteoporoza, padaczka, wady rozwojowe zębów) 

Na wizyty kontrolne Pacjent stawia się co 6 miesięcy, bez wezwania. Po uzgodnieniu z Pacjentem, wysyłamy przypomnienie o wizytach kontrolnych.